Energidataföreningen (EDF) skall ”skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och användning av IT-system för energiföretag och andra organisationer som levererar, debiterar och fakturerar el, vatten, fjärrvärme, gas, renhållning och tekniska tjänster förknippade med de anläggningar där nyttigheterna produceras/distribueras”.

Jag hade idag glädjen och förmånen att få inleda årets Vårfest med en key note om Samhället bortom sociala medier. Mina bilder finns att ladda ner som pdf (8 Mb), eller bläddras på Slideshare. Och så den utlovade länken till min bambusning (krogvideo live ;) i går kväll.