En-till-en

Videobrigade gjorde våren 2010 den här intervjun med mig om En-till-En, IKT och skolor i framkant.