Arkiv för juni 2011

Jag skall nästa vecka ge tips på hur man kan undervisa i privatekonomi på gymnasienivå ”med hjälp av IT”. Någon som har erfarenhet och tips när det gäller just ämnet privatekonomi ? Allt tas tacksamt emot. Att prata mer generellt om IT och undervisning, det fixar jag lätt ;)

[sammanfattar uppdateringar tom 2011-06-14, 18:57: Länkar till mina bilder på Slideshare från VästeråsBorlänge, Karlstad, Örebro, Stockholm och Luleå. Korrigerat fel tider/ordning i programbeskrivningen nedan. Korrigerat att jag stavade moderatorn Lennart Ekdals namn fel. Länkarna till min bön om hjälp att hitta exempel/verktyg som jag publicerade i Facebookgruppen Förändra Skolsverige! Ningcomunityn Dela! respektive Twitter och framförallt Privatekonomi – Nationell Bokmärkessamling på Diigo, hjälp till att fylla!]

Sparbanksakademin verkar för att” främja sparsamhet, att värna om sparbanksrörelsens gemensamma värderingar och historia och att därigenom verka för det lokala samhällets utveckling och en långsiktigt hållbar ekonomi”. De arrangerar i mitten av juni sex lärarträffar, modererade av Lennart Ekdal Ekdahl, under temat Privatekonomi i undervisningen – varför och hur?

Varje träff är 2,5 timmar och inleds med ett 40 minuter panelsamtalar om träffens temafråga. I panelen ingår Fedoua Beckerman (matematikpedagog, Navet, Sjuhärads Science Center), Sandro Scocco (programchef, Global Utmaning), Stefan Svanström (politiskt sakkunnig, Kristdemokraterna) och Ylva Yngveson (chef vid Institutet för Privatekonomi, Swedbank och Sparbankerna).

Efter en paus för kaffe och mingel viks sedan 15 minuter åt turnéns huvudnummer, det vill säga det nya läromedlet Ett hållbart samhälle (elevbok med webbdel). Det kommer beskrivas av Pauline Göthberg (en av författarna) och Mattias Björklund (huvudlärare i samhällskunskap).

Mest tid, 50 minuter,  ägnas åt några tips på verktyg i undervisningen. De levereras av Hanna Boglind (Klarsyn & UR), Pasel Assalum (Unga Aktiesparare), Michael Necke (Kronofogdemyndigheten), Bo Sillén (Företagsam) och Eva Moberg (Swedbank och Sparbankerna).

Varje träff avrundas genom att jag under 20-30 minuter pratar om ”IT som hjälpmedel i undervisningen”, varefter Lennart Ekdal Ekdahl drar ihop påsen. Sparbanksakademins Inga-lill Söderberg, som producerar träffarna (och dessutom är en gammal kurskamrat till mig när vi pluggade till civilekonomer), har specifikt bett om:

”mer fokus på ekonomi i undervisningen denna gång. Dvs inte din vanliga dragning om att lärare borde använda mer IT utan också vad de kan hitta och använda. Gärna även internationella sajter.”

Nu är ju just undervisning i privatekonomi för gymnasiestudenter inte mitt specialområde. Men förhoppningsvis kan vi tillsammans plocka fram några intressanta exempel. Eller?

Comments Inga kommentarer »