Föreläsaruppdrag

Jag tar med förtjustning emot förfrågningar om att föreläsa eller moderera på era konferenser, seminarier och andra typer av möten. Kontakta mig gärna för en diskussion era behov och på vilka sätt jag kan hjälpa till att göra ert speciella arrangemang extra värdefullt.

För att underlätta processen, och säkerställa att talaruppdraget blir så bra som möjligt, behöver jag information enligt listan nedan.

Punkt 1 till 3 är nödvändiga för att veta om jag över huvud taget har en möjlighet att hjälpa till. Punkt 4 är för att veta om det är ett uppdrag som rimmar med mina värderingar. Resten kan inledningsvis vara lite oklara, men jag vill ha en god bild av behovet innan jag kan bekräfta min medverkan.

Om uppdraget kommer via en eventarrangör eller talarförmedling vill jag i normalfallet även ha direkt kontakt med slutkunden för att säkerställa att vi är överens om uppdragets art. Detta kan ske efter en preliminär bokning då arvodet redan bestämts med den som bokar.

  1. Tid (datum och starttid)
  2. Önskad längd på föredraget (åtminstone ungefärligt)
  3. Plats (ort och möteslokalens adress)
  4. Uppdragsgivaren (vem, eller inledningsvis åtminstone bransch)
  5. Arrangörens mål med mötet respektive just min insats
  6. Åhörarnas förkunskaper, förväntningar och roller (tex säljare, ledningsgrupp, föreningsmedlemmar)
  7. Sammanhanget (typ av event, andra talare/inslag före och efter)
  8. Mötets fysiska miljö (lokalens storlek, sittning, uppskattat antal deltagare)

Möjligheten att kommentera är stängd