Arkiv för maj 2012

Just nu pågår en konferens om ”lärande i framtiden”. I twitter dök följande nyss upp från @blixtgordon13:

@fredrik06 citat från @richardgatarski på #edcampspel vilken etsade sig fast. Märkunderligt är ordet! #framlar

Citatet som Magnus Blixt hänvisar till kommer från mitt minitalk på Edcamp spel och lärande den 7 maj.

Jag berättade alltså (ungefär) hur konstigt det är att jag numera vet allt möjligt om mina ”kompisar” i realtid.  Att dom fikar, är på konferens (som Magnus just nu), lär sig det ena och det andra, och så vidare. Samtidigt som jag i princip inte vet nånting om hur mina barn, eller andras, har det i skolan just nu. Möjligen har Björklund sett till att jag omedelbart får ett SMS om något av mina barn kommer 5 minuter sent till en lektion.

Citatet kom alltså från inledningen till mitt minitalk på Edcamp spel och lärande i Stockholm 2012-05-07 (bilder på Slideshare). Just detta märkunderliga, var bara inledningen till om hur intressant spelutvecklare tänker (jämfört med dom som utvecklar lärplattformar ;). I sin tur var det en del av mitt föredrag under avslutningen på SETT2012.

Comments Inga kommentarer »