Arkiv för juni 2013

Max Collin (@Onlinegamer_SWE) twittrade i går ut

”Inventariesystem i Wasteland 2 http://www.onlinegamer.se/2013/06/wasteland-2-inventory-demo/”

Det påminde mig om mitt sidoprojekt Spelbildning, och mer specifikt om mina tankar att låta dataspelskulturen inspirera (av)skolningen.

 Du som använder/utvecklar/beställer någon form av lärplattform (typ , Schoolsoft, Unikum, eller Edwise) kan gärna titta på demon nedan och fundera på hur detta exempel på hur spelutvecklare jobbar kan inspirera utvecklandet av stödsystem i bildningssammanhang. Alltifrån att göra prototyper och låta användarna komma med synpunkter, till estetiken – och varför inte didaktiken…

Comments Inga kommentarer »