Richard Gatarski

Bilder på/med Richard Gatarski finns på Flickr (förslagsvis dessa, eller några av dom andra), fria för användning till alla möjliga former av innehåll, som bloggar, video och tidningar.

Ekonomie doktor Richard Gatarski (född 1958) är en fristående rådgivare, inspiratör och provokatör med passionerat intresse för mediala och sociala innovationer. Richard ser bortom institutionen ”Skolan” för att samskapa världens bästa start i livet för dom vi kallade barn.

Högt uppskattad föreläsare

I fartfyllda föreläsningar levererar Richard Gatarski inspirerande och provocerande exempel samt ger praktiska råd för den som vågar utmana gamla tankesätt. Hans föreläsningar brukar fokusera ett av tre besläktade teman. Ett handlar om medieutveckling, där för närvarande begrepp som webb 2.0 och sociala medier dominerar. Ett annat fokuserar hur vi tar hand om våra barn och ungdomar, där institutioner som skolan och kunskapsutveckling står i fokus. Det tredje berör, mycket djupt, meningen med livet. En slags kritiskt, men kreativ, radda reflektioner på vad vi värderar samt hur och varför varumärken spelar så stor roll.

Tänk om, så börjar ofta rubrikerna på Richards utrop i verkligheten. Han säger “Tänk om!”, och menar att vi kanske tänker fel. Men samtidigt också “Tänk om?”, i betydelsen att vi kan göra nytt, kreativt och annorlunda. Den gemensamma nämnaren är dom ofantliga samhällsförändringar vi befinner oss i. Inte minst gäller det alla teknologiska landvinningar som många förbisett eller missförstått, vilket Richard pinsamt påpekar.

Som föregångare när det gäller nya möjligheter med IT blev Richard i början av 1990-talet uppmärksammad som en av Sveriges mest efterfrågade talare. Men lita inte på hans ord, se vad andra säger om hans insatser på scenen.

Kort bio och expertis

Ekonomie doktor Richard Gatarski har över 30 års erfarenhet av datorer, telekommunikation och affärsskapande. Han var länge en en av Sveriges mest efterfrågade inspiratörer när det gäller elektroniska och sociala medier.. Richard anlitas som rådgivare av en mängd olika organisationer och affärsverksamheter.

Richard Gatarski arbetar sedan mitten av 1980-talet som fristående rådgivare , inspiratör och provokatör när det gäller strategisk konversationhantering och nyskapande bildningsformer. Han fokuserar numera sina insatser på samhällsutvecklingen, där ny teknologi är en omstörtande ingrediens. Richard delar framförallt sina erfarenheter med omvärlden genom richardgatarski.com (lanserad 2010, med innehåll från Weconverse.com startad 2007),  Skolmarknad.info (startad 2004).

Richard Gatarski grundade 2010 företaget Westreamu AB som livesänder event i form av snygg, levande och engagerande webbtv till ett överkomligt pris. Westreamu har på kort tid utvecklat världsrevolutionerande teknik för att göra livesändningar mer tillgängliga för döva, hörselskadade, blinda och synskadade. Kort sagt, webbtv även för döva och blinda ;)

Mellan 1989 och 2005 var Richard verksam som forskare och lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Richards akademiska insatser finns arkiverade hos the Internet Wayback machine. Grunden till hans insikter lades 1978-1984 då han var anställd vid Ericsson Telecom.  Genom vetenskapliga studier, utveckling av kurser och konsultinsatser i olika sektorer har Richard under de senaste 30 åren utvecklat nya, internationellt uppmärksammade, kunskaper. Han har kritiskt kommenterat den samhällsutvecklingen och i sitt forskningsarbete pekat på förbisedda konsekvenser av affärslivets automatisering.

Richard Gatarski är jurymedlem i Web Service Award och har suttit i styrelsen för Nationell IT-användarcentrum (NITA) . Bland hans uppdragsgivare finns Regeringskansliet, Sveriges Riksdag, många internationella företag, universitet och ideella organisationer.

Den privata sidan

Richard lever tillsammans med Ann och deras barn Milton och Nellie. Richard och hans bror Henrik är söner till Solgerd från Småland och Kazimierz från Pinsk i dåvarande Polen. Richard är sonson till lanthandlaren KA Andersson i Mosstorp. Det sistnämnda är rätt viktigt, åtminstone i ett personligt historieperspektiv.

Updaterad 2011-09-20

Möjligheten att kommentera är stängd