[Uppdatering efter mötet] Tack för en god jullunch och stimulerande konversation! Jag har nu laddat upp mina föreläsningsbilder som pdf (6 Mb) och bläddringsbara (samt delningsvänliga ;) på Slideshare. Ser fram emot att se alla Uppsala universitets fina aktiveteter i sociala medier bli framlyfta, kilsom fler modiga gärningar från ert håll. Länkar till Uni.marketing, Opengov.se, The New American University (ASU), Stanford Blog Directory, Science Journalism in the age of Twitter och University of the People.

 

Jag trodde att giget hos Värmland Spanar! var årets sista, men sen dök det här upp på kort varsel.

Uppsala universitet har ett IT-råd, som rapporterar och ger förslag till Rektor. IT-rådet har en mängd uppgifter – en lista som börjar med ”följa universitetsrelevant utveckling på IT-området” och slutar med ”vara rådgivande i IT-relaterat budget- och VP-arbete”. I ”Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet” kan vi läsa:

”Ett universitets främsta uppgift är att ta fram och sprida ny kunskap. I forskningen utvinns ny information som skapar ny kunskap, som sprids genom olika kanaler till det omgivande samhället och läggs till grund för förnyelse av den information som sprids till nya generationer genom utbildningen. All denna verksamhet är beroende av väl fungerande informationsteknik.”

Det är ganska uppenbart att historisk informationsteknik, med det tryckta ordet som främsta ingrediens, har både omformat och utvecklat Universitetet (som fenomen och institution). Inom ”IT-området” ligger numera ”Sociala medier” på allas läppar. I det senaste protokollet från IT-rådets möte den 20 oktober står det:

”En öppen diskussion hölls, efter inledning av ordföranden, kring hur universitetet ska förhålla sig till och nyttja olika sociala medier. Svårigheterna för en myndighet att verka på externa webbplatser noterades. Det konstaterades samtidigt att det är viktigt att hitta lösningar på hur universitetet faktiskt ska kunna delta i olika sociala medier.”

Så av den enkla anledningen, och lite kontaktar, har jag fått äran att inspirera (och provocera) när nu IT-rådet träffas sista gången i 2000-talets första decennium. Vem kan tacka nej till en sådan möjlighet att lära sig mer om hur vi kan göra?

Vilka äro ”uppgifterna” (i inläggets titel)? Jo, som Högskoleverket skriver: Högskolornas och universitetens verksamhet utgår från deras tre uppgifter: att bedriva utbildning, bedriva forskning och att samverka med det omgivande samhället. Det sista brukar populärt benämnas som ”den tredje uppgiften”. Min känsla är att generellt sett brukar man sopa in sociala medier i den hörnan när det gäller universitetsarbete. Men det handlar om mycket mer än så…