Arkiv för juli 2008

Jag snubblar över artikeln The next step in open innovation i senaste McKinsey Quarterly. Där sammanfattar konsulterna Jacques Bughin, Michael Chui och Brad Johnson sina tankar om det kunskapande och den produktutveckling som sker i onlinecommunities hos företag och konsumenter (jämför Open Innovation). Enligt författarna är utvecklingen i sin linda och frågan är vem som vet vart den leder? Det är väl på ett filosofiskt plan ungefär som att fråga vart företagandet leder…

Jag vill nog hävda att fenomenet vid det här laget är tämligen spritt och att det finns gott om både erfarenheter och lönsamma praktikfall som kan inspirera. Snarare är det så att det är många som ännu inte prövat tanken att släppa in utvecklingskrafterna som finns utanför den egna organisationen. Åtminstone brukar mina uppdragsgivare sällan börja med idén att be sina intressenter (inklusive kunderna) om hjälp när det gäller att ta fram nya affärsmöjligheter. Samtidigt stärks mitt intryck att när det gäller nystartade tjänster för sociala medier så är kund/användar/medborgar/konsument-medverkan själva utgångspunkten.

Matt Rhodes, som gjorde mig uppmärksam på McKinseyartikeln, skriver om bland annat två trender när det gäller deras kunder på Freshnetworks. Det handlar dels om en rörelse där partners och leverantörer står för företagets innoverande. Dels en trend där kunderna tillsammans med företaget skapar de nya produkterna.

På vägen vill jag understryka några av de utmaningar som McKinseykonsulterna lyfter fram (min översättning):

  • Locka och motivera samskaparna
  • Strukturera problemen som ska lösas så att samarbetet underlättas
  • Skapa ledarskap, regler och processer som stjödjer samskapandet
  • Kom ihåg att kvalitetssäkra utfallet

En annan central fråga är varför i hela friden folk vill vara med, ofta utan direkt ersättning (läs fakturor/lön)? Konsulternas svar i artikeln (”Rewards and fame were certainly motivators, but participants are largely interested in making a contribution and seeing it become a reality”) är lite tunt. Men det finns gott om erfarenheter även på den fronten. Eller hur, ni som vet mer?

Comments Inga kommentarer »