[Update after the gig] Thank you for an inspiring afternoon with many good questions. My slides are available as pdf (5.25 mb) and viewable in Slideshare. (Sorry about the Swedish below, which I wrote before I realized that we should do it in English – but I’ve changed the title of this post accordingly :)

Nordiska Afrikainstitutet (NAI, knutet till verksamheten förlagd i Uppsala och visst samarbete med dess universitet) är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna. NAI utreder nu ett strategiskt sätt att integrera sociala medier i sitt kommunikationsarbete. Jag har blivit ombedd att under en förmiddag inspirera och ge råd till den strategiska utredningsgruppen. Under eftermiddagen gör jag sedan ett gig för en större grupp, framförallt forskare, som arbetar inom institutet.

Det skall bli otroligt spännande. Och har du några tips på vägen så är dom naturligtvis välkomna!

Glömde nästan, dom finns också på Twitter: @NordicAfrica
[Uppdatering 2009-11-18: efter en kommentar har jag redigerat texten om NAI:s koppling till UU]