Wikipedia Affiliate Button

Jag sitter och förbereder giget för Wikipedia Academy nästa vecka. Under den processen noterar jag att Wikipedia just nu driver kampanjen ”Bevara Wikipedia”. Självklart anser jag att det är av största vikt att bidra till Wikipedia. Utan dom/oss skulle vi inte kunna verka på ett effektivt och värdeskapande sätt. Så jag beslöt raskt att ett av mina företag (Kunskapsmäklarna i Sverige AB) skall sponsra Wikipedia. Samtidigt uppmanar jag er att göra likaledes.

(Resten av det här inlägget är i princip en offentlig förklaring till Skatteverket att omfattningen av vår sponsring krävs och motpresteras av Wikipedia i en usträckning som motiverar bidragets storlek, jämför mitt tidigare inlägg Donera eller betala och kanske skatta?).

När det gäller stödets storlek uppger Wikipedia att ”Alla bidrag som motsvarar minst $100 kommer under en begränsad tid att matchas, genom att Omidyar Network ger lika mycket”. Utan allför mycket eftertanke beslöt jag mig därför att vi bidrar med 1000 kronor. Mindre skulle verka futtigt.

Det är helt enkelt nödvändigt, för vår trovärdighet och därigenom möjlighet att framöver få intäktsskapande uppdrag, att vi bidrar till Wikipedias fortlevnad. Som motprestation kan vi dessutom, utöver den direkta nyttan av Wikipedias fortsatta existens, berätta om att vi stödjer Wikipedia (som i sin tur publicerar samma information, jämför ”reklam”).

(Skatten är i det här fället en skitsak, det handlar om en mycket större principiell fråga).