I går talade Bill Gates, för första gången tror jag, på TED (Technology, Entertaintment, and Design) under rubriken ”How I’m trying to change the world now”. Det var för en ganska speciell (och välbeställd) publik. Men TED delar gärna med sig, så hela föredraget kan beskådas på TED talks (och inbäddat här nedan).

Gates hade bara 20 minuter på sig och valde därför att bara tala om två av alla saker som måste förändras. Dels hur vi kan minska barndödligheten i världen. Dels hur vi kan förbättra skolan, vilket jag tar fasta på här. Efter någon minuts bakgrund om läget i USA:s utbildningssystem ställde Gates den retoriska frågan:

”How do you make a teacher great?”

Inom Bill & Melissa Gates Foundation har dom konstaterat att en toppenlärare (”Great teacher”) är den viktigaste ingrediensen för en bra utbildning. En poäng som många, och kanske speciellt lärarfacken här i Sverige (naturligtvis) driver ganska hårt. Däremot är jag inte så säker på att frågan om vad som gör en bra lärare är väl besvarad. Vi brukar ofta höra termer som ”behörig” och ”auktorisation”, där en högskoleutbildning ges en framskjuten position.

Gates menar att naturligtvis borde man (i USA) noggrant studera hur bra lärare gör, men konstaterar att det absolut inte har skett eller görs. Så stiftelsen har finansierat och samlat forskning som analyserat hur olika läraregenskaper påverkar elevernas betyg. Det visar sig vara otroligt stora variationer när det gäller förmågan att utbilda eleverna. Han trycker hårt på en av kriterierna:

”The least important aspect is a Masters degree”

Lite omtolkat kan man väl säga att det inte är en högre utbildning som gör en toppenlärare. Gates gör inga direkta hänvisingar till någon forskning. Jag hittade dock snabbt en rapport med den talande titeln ”Identifying Effective Teachers Using Performance on the Job”, som verkar hantera frågeställningen (skall läsa senare). Där står inledningsvis att man inte funnit några signifikanta skillnader mellan ”certifierade och icke certifierade” lärare. Inte heller lång erfarenhet som lärare är speciellt betydelsefull. Efter tre års undervisande ser man vad läraren går för. Det som verkar betyda mest är tidigare prestationer. Alltså, att läraren snabbt visar en förmåga att hjälpa eleverna i sina studier. Intressant, inte minst eftersom lärarlöner brukar baseras på formell utbildning och senioritet. Gates säger också att toppenlärarna slutar som lärare i högre utsträckning än sina sämre presterande lärarkollegor. (Här är han skämtsamt ironisk, kolla!)

Gates ägnar också några minuter åt att illustrera hur undervising och lärarutveckling går till inom KIPP (Knowledge Is Power Program). Det är ett ”national network of free, open-enrollment, college-preparatory public schools with a track record of preparing students in underserved communities for success in college and in life”. För närvarande 66 skolenheter och uppvisar en enastående utveckling hos sina elever och lärare. Dom verkar besatta av just lärarnas utveckling, som inte ske på högskolan.

Några saker är uppenbara, menar Gates. Det behövs mer utvärdering för att se var USA står och vilka lärare som undervisar bra. Samt naturligtvis att vi tar reda på hur toppelärarna gör. Han exemplifierar med att man kan med hjälp av dagens billiga kameror spela in lektionerna på video. Läraren kan sedan annotera materialet för att visa andra vad det är som gör undervisningnen bra. Resultatet skall publiceras både på Internet och på DVD så att tricksen sprids till även icke uppkopplade.

Avslutnngsvis berättar Gates att det nu finns en bok av Jay Mathews som heter  Work hard be nice: How Two Inspired Teachers Created the Most Promising Schools in America. Han skänker därför alla som var på TED-konferensen ett exemplar av den boken. Slutklämmen är att marknaden och myndigheter tar inte sådana här utmaningar på ett naturligt sätt. Men Gates är optimistisk och är övertygad om att problemen går att lösa.

”It’s gonna take brilliant people like you to study these things, get other people involved, and your helping to come up with solutions”

Är vi tillräckligt briljanta? Eller skall den stora massan trava på i fackens irrspår? Jag jobbar vidare med den här utmaningen och ser mitt inlägg som ett sätt att involvera dig.