Uppenbarligen är det värsta approprieringsvågen just nu. Det vill säga att alla som kan lånar in varumärket Obama och vad han gjort för att bli USA:s nya president. Alla vet att Obama jobbat med sociala medier. Färre (inklusive undertecknad) har pejl på sakfrågorna.

Nåväl, via olika sociala kanaler har informationen om Prime PR:s kommande seminarium “Obama: The first tech president” nått mig.  Beskrivningen, även på dess Facebook-event, inleds med:

“Barack Obama är den första amerikanska presidenten som fullt ut har insett den nya teknikens möjligheter inom politikens område”

Isses. Snacka om att unga kids kan härja fritt. För dom har naturligtvis ingen aning om att tidigare presidenter har inte bara varit fena på att utnyttja samtidens “nya teknik” (som Nixon och TV) utan också utvecklat den.

Det blir nog ett väldigt intressant seminarium, och det menar jag utan ironi. Men jag är inte så intresserad av dom som frågar “hur kommer utvecklingen mot e-demokrati att se ut?” För egen del letar jag efter dom som har idéer om hur dom vill att det skall bli. Det vill säga inte bara förändring, utan konkret vad det nya går ut på. Gärna sådant som handlar om barn och ungdomar.