Google började enligt egen uppgift blogga i maj 2004. Det vill säga då började dom som företag blogga om sin verksamhet och sina produkter. Det kan vara värt att titta in på deras Google Blog Directory, om inte annat för att se hur de katalogiserat sitt företagsbloggande. Där märker du snabbt att dom publicerar massor av bloggar, sorterade i ”Google wide”, ”Products”, ”Ads”, ”Developer” och ”Region”. Även om katalogen inte direkt omfattar de anställdas personliga bloggar, så tycker jag mig ha märkt att bloggarna i viss mån är personliga. Det vill säga, inläggen publiceras av namngivna personer. Fast språket ofta är mer av arten ”så hör gör vi”, än ”jag tycker/känner/tänker”. Med reservation för de fåtal officiella Google bloggar jag stött på.

Vär att notera är också att blogg-katalogen sorterar under ”Press” och ses som en ”channel”, bland exempelvis ”News” och ”Meda Room”.

(om Google Directory via Steve Rubel)