giicods logotypI våras tackade jag ja till Tom Anderssons (utvecklingschef på GI-IHR, Stockolms universitet) fråga om att utveckla och leda en helt ny kurs som dom döpt till Interaktiv Copy och Design på institutionens GI-Grafiska Projektledarprogram. Innan sommaren hann vi diskutera upplägg och jag påbörjade kursens konkretisering. Målet är att dom 20 studenterna (med minst ett års erfarenhet från den grafiska branschen) skall få kännedom om och färdighet i att hantera aktuella och centrala verktyg för att interagera i digitala miljöer. Dessutom skall dom efter kursen ha visat på förmåga att identifiera och analysera olika konversations- och kommunikationsformer i Internet. Inte minst hoppas jag själv lära mig en hel del på köpet.

Med risk för att ta mig vatten över huvudet ämnar jag experimentera med allt möjligt nytt inom pedagogik och kursens ämne. Till att börja med utvecklar vi kursen genom en wiki som heter giicod (byggd i verktyget PBwiki). Med andra ord försöker jag göra allt så öppet som möjligt, inklusive att låta andra (nära på vem som helst) vara med och utveckla kursen.

Kolla gärna in giicod och dela med dig av dina tankar. Studenterna börjar först om några veckor.