Det här är egentligen inget gig, utan mer en introducerande föreläsning till kursen Interaktiv Copy och Design, vars utveckling jag leder. Se mer om kursen på giicod där du också kan vara med och utveckla innehållet och därmed studenterna.