Technorati har släppt sin senaste analys av bloggosfärens utveckling. PR-konsulten Steve Rubel noterar i Micro Persuasion att antalet blogginlägg per dag minskar. Han menar att bloggandet till viss del ger vika för aktivt konverserande i andra sociala tjänster, som tex MySpace, Facebook, Twitter, YouTube och så vidare. När det gäller den svenska utvecklingen, där vi ligger ett eller två år efter USA, tror jag nog att bloggandet växer ett tag till. Innan svenskarna får upp smaken för andra möjligheter i webb 2.0.