Tionde hundörat i experimentet 20 hundöron i Från Vygotskij till lärande samtal.

Vad gör man  när man undviker att ge ett enkelt svar på en fråga som eleven har? Jo, man visar tilltro till till att eleven har tänkt en  massa tankar i sitt inre redan innan han eller hon ställer sin fråga. Utan tillgång till de tankar och frågor som eleven har vet du som pedagog inte vilka strategier – både mindre lämpliga och mer lämpliga – som eleven använt. Har du ingen aning om vilka strategier som eleven har i dagsläget för att lösa en uppgift, då  kan du heller inte vägleda eleven på en lagom nivå – lagom i den proximala utvecklingszonen.
Petri Partanen (s.  103)

I femte hundörat var vi inne på det här med att fråga hur tänker du då? (i stället för att bara ge ett svar). I kommentarerna till det inlägget tog Irene in frågan till ett sammanhang utanför Skolan, närmare bestämt utbildningsinsatser inom storföretag. Insatser som ofta är informerande/kampanjorienterade. Den och följande kommentarer blev mycket intressanta, så det känns orättvist att citera Irene från slutet på en kommentar: ”Skillnaden mellan information och lärande?”

Den skillnaden får mig  att tänka på två saker. Dels effektivitet, dels förväntan. Vi börjar med det senare.

Ett problem med institutionen Skolan (inklusive högskolan) är att den lärt oss att lärande sker i en annan verklighet, underförstått ingen annan stans än på olika utbildningsinstitutioner. Andra former av lärande är egentligen inte samma sak. Vuxna lär sig på kurser. Även om jag hårddrar det så känns det som att i Skolan finns det en  förväntan på en lärande situation. Och framförallt tid för frågor och utrymme för att ta hänsyn till exempelvis den proximala utvecklingszonen.

Samtidigt började jag grunna på det där med effektivitet. I många fall är det helt enkelt inte ekonomiskt att ”utbilda” i varje enskilt fall för varje enskild individ. Jämför marknadsföraren som får uppgiften att lära en viss målgrupp bete sig på ett nytt sätt.

Det (åter)för mig till tanken om inte marknadsförare ofta är effektivare på att lära ut, än vad Vygotskij-inspirerade pedogager är.

(i morgon ses vi på sidan 106)