Tredje hundörat (hö03) i experimentet 20 hundöron i Från Vygotskij till lärande samtal (löpande i kategorin Hundöron).

Härligt, vi är på gång. Även om det än så länge bara är en handfull andra som valt att bidra till experimentet. Måste ofta påminna mig om att det är Partanen och inte Vygotskij jag citerar. Det slår mig dessutom att jag kanske borde tagit hundöronen i bakvänd, slumpmässigt eller annan (o)ordning. Konstaterar att jag är linjärindoktrinerad – och rycker i den andan loss nästa notering.

Förälderns vägledning är avgörande för barnets utveckling. Förälderns och barnets språkliga samspel blir till tänkandets verktyg hos barnet. Om vi ser det så inser vi plötsligt den enorma möjlighet och det ansvar som vuxna har i relation till barn och ungdom som befinner sig i sitt lärande, i sin utveckling.
Petri Partanen (s. 40)

Hoppsan! Passar som app i smartphonen* till förra  inläggets avslut. Där var min undran (ungefär) hur ser dagens barns sociala strukturer ut, i och med de (sociala) medier som utgör en växande del av deras vardag? Inte går det väl fortfarande att anse att föräldern ha en så avgörande roll i barnets utveckling, som  på Vygotskijs tid.

(* jmfr hand i handsken, för övrigt är morgondagens sida 43)