Elfte hundörat i experimentet 20 hundöron i Från Vygotskij till lärande samtal.

”Möjligtvis har vi i vår moderna pedagogiska debatt frånsett denna dimension [oeninghet/gräl som  drivkraft] – ofta beskrivs det ideala lärandet i termer av nyfikenhet, kreativitet och skapande. Frustrationen, konflikten och oenigheten kan också vara starka drivkrafter i lärandet”.
Petri Partanen (s. 106)

+1! Det vill säga, mitt intryck är att Skolan definivt parkerat sig alltför långt in i gullighetens trygga hörn. Där lärande sker under lågmälda, förnuftsbaserade rationella samtal och tysta reflektioner. Det är dags att släppa fram dom bildande känslorna, såväl dom härliga som dom jobbiga. Även om det sker på bekostnad av mindre mjukispedagogik.

(manana, bara blickförflyttning till sidan 107)