Jag sitter i möte med Rolf Larberg som driver Meeting Quality Management AB. Anledningen är att Rolf reagerade på intervjun med mig om mötesmodell Uppkopplade i tidskriften Meetings International. Rolf har å sin sida tidigare blivit föremål för en intervju under rubriken Mätmetoder ersätter tyckande med vetande. Framförallt undrade Rolf om jag hade stöd för mitt påstående att Uppkopplade möten är effektivare. Och i sanningens namn måste jag säga att jag inte har något vetenskapligt stöd för idéerna jag för fram. Å andra sidan grundas dom dels på vad jag personligen gjort och tänkt, men framförallt vad andra också gör. Inlusive stora multinationella företag.

Under konversationen återkommer jag hela tiden till idén att mer Uppkopplade möten är en utveckling som kanske är parallell med simultana aktiviteter. Rolfs tankar bygger på en linjar aktivitet som tar en sak i taket (på agendan). Möjligen kan det vara så att, yngre/morgondagens mötesdeltagare, kan och vill jobba med fler saker samtidigt. Lite som att vi under PodCamp Europe, som var en unconference, under mötet formade mötet.

Det vore värdefullt om någon organisation mer strategiskt vore intresserade av att pröva några av dom resurser (med Rolfs terminologi) som ligger inom Uppkopplade och samtidigt mäta om dom gör mötena effektivare. Rolf säger samma sak.

meetingsfotograf
Fotografen fotar oss till artikeln.