[Uppdatering efter giget] Tack för ett synnerligen stimulerande möte! Nu har jag laddat upp mina bilder som pdf (4,2 Mb) och du kan bläddra bland dom nedan, eller direkt på Slideshare. Boktipsen: Marknadsföring – modeller och principer, Varumärkestango, Märken och människor, Konsumentnära varumärkesutveckling och Praktisk marknadsföring. Nättipsen: Skolmarknad.info, Skolverket om marknadsföring, Konsumentverket och skolan, SKL fritt fram för sociala medier och MyNewsdesk PR-verktyg. Återkom gärna med frågor, synpunkter eller andra kommentarer.

IQPC är en internationell konferensarrangör, där den svenska delen Utbildning ingår. Den 16-17 juni arrangerar de konferensen Leda gymnasieskola i förändring, som framförallt fokuserar på de kommande förändringarna i och med den nya gymnasiereformen. Men även ändrade förutsättningar i marknaden, bland annat genom minskande elevkullar och det ökade utbudet av skolor, är på agendan. Sålunda kommer jag under 90 minuter dela tankar och erfarenheter. I skrivande stund är några punkter:

Så använder du marknadsföring för att positionera och utveckla din gymnasieskola

  • Upptäck att marknadsföring är långt mer än reklam och att en god skolverksamhet utgör grunden.
  • Se nöjda elever, föräldrar och personal som dom bästa marknadsförarna. Tips på hur du stödjer dom.
  • Har hanterar du Varumärken, sociala medier och andra centrala verktyg i marknadsförarens verktygslåda?
  • Hur marknadsplanerar du strategiskt aktiviteter som öppna hus, mässor och PR.

Men det slutgiltiga innehållet är inte spikat. Har du tips på vad som är viktigt att ta upp, eller kanske ett inspirerande case att dela med dig av?