Jaha, så har då den nya rapporten om Svenskarna och Internet 2008 släppts av World Internet Institute (WII). Och snacka om vilket irriterande sätt dom gör det på. Enligt WII:s stadgar så skall dom bland annat:

  • Genom publicistisk verksamhet, seminarier och konferenser verka för att vunna forskningsresultat och tillämpningar snabbt kommer till praktisk användning, och därmed bidra till utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet.
  • med öppen attityd utgöra en mötesplats för utbildning, forskning, näringsliv och samhälle.

Jag blir lätt förundrad när det första som möter mig på www.wii.se är en pop-up-ruta som blaffar om rapporten. Hallååå, det finns trevligare sätt att presentera nyheter. Dessutom tror jag att många har installerat pop-up-blockerare i sina webbläsare. Sen, när man klickar på ”Ladda ner rapporten” dyker det upp ytterliare en pop-up, fast inte i min iPhone för där är det fullt med fönster. Och det visar sig att man inte kan ladda ner rapporten, utan man tvingas beställa att få den genom e-post.

Dessutom tvingas man samtidigt anmäla sig till deras nyhetsbrev. World Internet Institute anger tydligt att det handlar om en över 4 Mb stor fil, vilket suger när man har mobil uppkoppling och inkorgen lätt slammar igen av tunga filer. Många publika e-posttjänster godkänner inte ens så stora bilagor.

OK, det är deras rapport, deras ekonomi och deras ambitioner. Även om jag undrar om sättet de delar rapporten på bidrar till ”snabb spridning” och visar på en ”öppen attityd”. Men jag kan naturligtvis fixa fram rapporten och via andra mötesplatser (som den här) bilda oss om innehållet. Mer om det senare senare, som vid en hastig till visar sig innehålla många intressanta saker.