Vi som dagligen använder RSS blir ständigt frustrerade över att folk inte fattar hur bra det är. För snart två år sedan blev en av mina uppsatsstudenter närmast chockerad över hur dålig insikt svenska företags webbansvariga hade i nyttan och teknologierna kring RSS. Steve Rubel reflekterade igår över detta, med anledning av rapporten What’s holding RSS back? från Forrester Research. Jag har inte läst rapporten (och lär inte göra det heller eftersom den kostar USD 279). Så jag litar på Rubel när han säger att en stor del av rapporten handlar om att hjälpa marknadsförare att förklara nyttan med RSS för sina kunder. Liksom att RSS är lite för ”geekigt för dom flesta”. Kan det vara därför som RSS inte ens nämns i World Internet Institutes färska rapport om Svenskarna och Internet 2008? Som för övrigt är knepig att få tag på).

Alltså hoppas jag att reklamare tar tag i problematiken. För det är min övertygelse att en cool killer-användning i konsumentsammanhang lär bli en förlösande faktor. Plus att kreativa designers tenderar att hitta enkla, roliga, och begripliga beskrivningar av sådant som tidigare varit väldigt komplicerat. Ungefär som folket bakom iPhone gjort. Min RSS-guide får väl närmast betraktas som ett tillfälligt försök på vägen, även om den åtminstone länkar till en kul video.

En annan sida av saken är att många använder RSS utan att veta om det. RSS-flöden är nämligen en allt vanligare standard när webbtjänster interagerar med varandra.