Vi är några som fört en rätt givande konversation efter inlägget Storföretag ser (inte) sociala medier. Eftersom processen väckte en tanke fann jag det värdefullt att snabbt kasta ihop fröet till en lista över något jag tills vidare kallar "fokusmedier". Det vill säga en typ av sociala medier som via Internet stödjer konversationer fokuserade på en specifik aktör, produkt, företag, organisation och så vidare. Jämför "fokusgrupper", där man fysiskt samlar intressenter för att diskutera ett visst objekt. På ett plan är fokusmedier bara ett nytt namn på fenomen som vi länge kunnat iaktta och utnyttja. På ett annat plan är det ett sätt att närma sig det nya (okända) med hjälp av gamla tankemönster. Utan inbördes ordning:

  • Direct2Dell (av ett företag som fokuserar sina varor, tjänster och kunder)
  • Get Satisfaction (en tjänst för företag som vill fokusera sina…)

Har du fler tips på sånt som platsar i listan? Är det kanske läge att dra igång en wiki, eller helt enkelt skapa en artikel för "fokusmedier" i Wikipedia? Det senare vore rätt roligt, för artikeln om fokusgrupper är tunn :-)