image Jag vet att jag inte är ensam om att allt oftare gå bet på CAPTCHA:s. Ni vet dom där texterna man skall skriva in för att bevisa att man är människa och inte en maskin. Idén bakom den dominerande formen av ”Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” är att presentera en bild som människan lätt kan tolka, men som maskinen inte klarar av. Det har naturligtvis stimulerat många människor, såväl onda som goda, att utveckla allt bättre bildtolkningsprogram. Med följd av att CAPTCHA-utvecklarna krånglat till bilderna är mer. Och så vidare, katten på råttan på katten…. Snart är väl ”the bottom nådd” för oss alla.

Turing hette Alan i förnamn och var en engelsk matematiker, filosof, logiker och homosexuell. Det senare lär ha försorsakat att han 1954 tyvärr tog sitt eget liv. Turing hittade också på ett test, som skulla kunna avgöra om en maskin är ”intelligent”.Erik Stattin publicerade för en vecka sedan Alan Turing Watch, med en rad intressanta citat kring Turings tankar och effekter på teknologiutvecklingen. Jag dök en hel del i den soppan under mitt avhandlingsarbete och passar på att lägga till ett citat av mig själv.

The Web is more similar to the setting of Turing’s imitation game than to traditional market settings, where the actors meet face-to-face (personal selling), face-to-product (bricks-and-mortar retailing), or face-to-media (advertising, mail-order). The Web, being a digital marketing environment, requires that human communication have a digital form. More important here is that this requirement enables interactions from digital machines. Thus, on the Web the mode of representation is digital for all participants. The main implication analyzed in this context is that this opens the door for machine participation in an unprecedented way. As a result, we find a new type of problem stemming from situations where market actors cannot directly judge each other’s state of being. For example, governments, commercial organizations, and others have to confirm the identity of otherwise anonymous Web visitors .

Citatet är från artikeln ”Relationships with artificial market actors (pdf)” som jag försökte få publicerad på en europeisk marknadsföringskonferens respektive vetenskaplig tidskrift runt milleniumskiftet. Den refuserades eftersom några av dom (dumma/prominenta?) vetenskapliga granskarna ansåg att ämnet var ointressant och/eller inte hade någon teoretiskt bakgrund. Vill ni veta mer om den här utvecklingen i ett marknadhanteringsperspektiv så har jag ett gig-koncept som heter nåt runt ”Artificial Market Actors”. Bara att ta kontakt.