Jag har precis lyssnat igenom ett avnitt av Tech Nation. Programmets värd, Dr. Moira Gunn, brukar intervjua spännande författare. I det här avsnittet är det Dr. Gary Small som delar med sig av tankarna kring hans pinfärska bok iBrain: surviving the technological alterations of the modern mind. Så här beskriver förlaget vad dom 256 sidorna handlar om:

”Today’s frenetic progress in technology, communications, and lifestyles is evolving the way young brains develop, function, and process information – creating new neural pathways and altering brain activity at a biochemical level”.

En spännande kombination är dels att den bakomliggande forskningen baseras till stor del på studier med hjälp av Funktionell magnetresonansavbildning (fMRI), dvs en dynamiskt presentation av hjärnans blodgenomströmning. Enligt Small kan man på det sättet ”mäta i princip alla typer av mentala känslor”. Dels att det empiriska materialet till stor del rör teknologier som Internet, mobiltelefoner och datorspel.

Gunn och Small konverserar en hel del, på ett öppet och nyfiket sätt, kring vad som kan tänkas vara bra och dåligt när nya beteendemönster verkar forma nya hjärnor. Jag måste bara läsa boken!

[Uppdatering 2008-11-27]: Business Week publicerar en serie artiklar författade av Don Tapscott. Den som heter How Digital Technology Has Changed the Brain är väldigt intressant i det här sammanhanget. Mer av Don’s grejor hittar du på Grownupdigital.com.

[Uppdatering 2009-02-12]: Boken ”Distracted” av Maggie Jackson verkar i sammanhanget vara rätt intressant. Wired publicerade i dagarna en intervju med henne under titeln Digital overload is frying our brains (tipstack till Mikael Pawlo).