image Kort och gott är digital dashboard en slags digital instrumentbräda framtagen för den som "kör verksamheten". Begreppet kan också förklaras som en slags företagsledningspanel. Det handlar alltså om en teknik och metod för att på ett samlat sätt visa nyckelindikatorer från verksamheten. I ett kommersiellt företag kan det handla om intäktsflöde, kundtillströmning, lageromsättning, personalkostnader, antal öppna telefonlinjer till kundtjänst och så vidare. Bilden här visar hur det lär se ut hos Subaru, där man från en pågående annonskampanj kan se  "main message recall 42%", "tagline slogan recall 35%" och "brand image 70%". (Källa: Dashboards by example).

Vare sig idén eller terminologin är ny. Det härstammar från 1970-talet och ryms numera inom BI (Business Intelligence, eller ung. affärsbevakning på svenska). Idag stötte jag på Dashboard Spy, en blogg som bevakar området.

imageDet är två saker där jag tycker intressanta. För det första att fler och fler verksamheter verkar göra sina dashboard synliga för omvärlden. Det är ett sätt att dela data från den egna organisationen med omvärlden. Bilden här visar Indianapolis museum of Art Dashboard.  För det andra, jag undrar om det finns sådana delade digitala dashboards som låter andra välja vilka data som skall visas, var och hur?

Tack till Ilya Vedrashko hos Futerelab för tipset om Dashboard Spy.