På mina gig går jag igenom en mängd nya begrepp (RSS, tagging, widgets, mm) som professionella mediaktörer måste vara väl bekanta med, om inte annat känna till och snarast verkligen förstå. I samband med detta pekar jag som regel på några utländska undersökningar som visar en relativt stor okunskap. Både hos allmänheten, men också hos medieaktörerna (illa).  Eftersom jag har förmånen att träffa folk från både den traditionella (analoga medier) säljarsidan (byråer) och köparsidan (marknadsavdelningar) kan jag anekdotiskt än så länge konstatera att i Sverige är kunskapen på både sidor skrämmande låg. Bra för mig, eftersom jag delvis försörjer mig genom att åtgärda det problemet. Men trist för branschen, speciellt som Internetannonseringen exploderar internationellt och i Sverige (+63% 2006Q4).

I slutet av februari publicerade Forrester Research rapporten Help Wanted: 21:st century agency. Den bygger på en undersökning av 141 marknadschefer och deras byråer, t ex Avenue A | Razorfish, H&R Block, Hill Holliday, JWT, Kia Motors America och Xerox. Forrester konstaterar att annonsbyråerna övervärderar sin roll och har ett stort inflytande, men medieförändringarna avslöjar byråernas brister.

Jag har inte läst rapporten, men fick via podcasten For Your Immediate Release tag på några siffror från ClikZ News Kate Kaye. Mer än 90 procent av byråerna sa att dom är väl rustade för digiala medier, men bara 50 procent av marknadsförarna sa samma sak om sina byråer. Vidare, när det gäller consumer generated media sa mer än 70 procent av byråerna att dom visste hur man skulle hantera det, bara 35 procent av marknadsförarna sa att byråerna visste det. Kaye sammanfattar detta som ”det är inte förvånande att rapporten visar att marknadsförarna flyttar ut uppdragen till experter inom specifika områden, inklusive digitala (70 procent gör det) och sociala medier (ungefär 12 procent gör det).