Dom flesta som varit med på mina gig känner igen cirklarna i ”towards conversing masses”. När jag och Anders Lundkvist ursprungligen publicerade modellen (1997) exemplifierade vi i den andra cirkeln hur bland annat textbaserad e-post drev en utveckling från envägs- till tvåvägs kommunikation. I dagarna berättar YouTube och CNN (se blogg hos The New York Times) hur dom nu gör det möjligt för folk att delge sina frågor som videos till årets CNN-sända debatter mellan presidentkandidaterna. Min första tolkning är att det handlar om den tredje cirkeln, dvs P (YouTube och CNN) gör det möjligt för C (här citizens) att konversera i ett politiskt sammanhang. Det är ju inte så att politikerna själva har snappat upp vad C:na säger till dom på YouTube. Men det handlar om personliga videofilmer, inte textbrev.

Var och en kan helt enkelt spela in sin fråga (som bör följa dom sju uppsatta riktlinjerna), ladda upp den till sitt konto på YouTube, och sen ange den som ett bidrag till debatten. Med lite tur (och skicklighet) så kör CNN frågan live i TV-debatten (och på webben). Några frågeställare kommer också bli inbjudna till debattstudion ”in real life”.

När jag tittar nu är det 69 vidoer inskickade (tror jag, lite oklart). Först var theresident (en av sju kvinnor), några har (mot reglerna) skickat in flera frågor, och alla verkar vara vita (ett par vidoer visar inga ansikten). I en video låter en kvinna sina barn komma till tals.

Säga vad man vill, det här kan bli riktigt intressant, framförallt för att YouTube och CNN båda spänner brett (massmedier) och nätverkar djupt (i sociala medier). Presidentkandidaterna (och deras kampanjstaber) kan naturligtvis titta på filmerna i förväg. Men enligt uppgift får de i förväg inte veta vilka filmer som kommer användas.