Vi är många som känner på oss att sidvisningar, tex hur många unika besök en webbplats har, blir en allt mindre intressant uppgift. Fokus på räckvidd (hur många man når) är ett arv från massmedietiden. Sociala medier, där olika nätverks form och struktur är långt viktigare, lär kräva nya mått. Något som medieanalytikerna än så länge knappt börjat fundera på. Med andra ord behöver vi nya mått, och andra sätt att se på Internet – som inte är ett medium.

Mrtin Jönsson skriver idag att Nätverk vinner mark i webbstatistiken. Han gör där en intressant iakttagelse, men fortfarande i ett massmedieperspektiv, med räckvidssmätningar som grund. Mer spännande tycker jag det är att comScore har lanserat Widget Metrix. Även om den nya tjänsten fortfarande presenteras i ett räckviddsperspektiv. Enligt comScore är widgets:

”data files that can be embedded into a site’s HTML code and are typically displayed in a small viewing pane on the site.  They are most often used to display customized or personalized content on a Web site, such as to share photos or music recommendations, and are commonly found on blogs, social networking sites and other personalized pages.”

comScore glömmer att tala om att det finns widgets för mobiltelefoner också (se vidare widget i Wikipedia). Fast, som vanligt är ordförklaringarna inte så meningsfulla. Men om du läser det här på weconverse.se kan du se (åtminstone tills vidare) en widget från Twitter överst i den högra kolumen. Genom den åker information från twitter.com/weconverse automatiskt till weconverse.se. Dessutom åker samma information som SMS till dom som valt att ”följa” twitter.com/weconverse. Andra kan se weconverses tweets i sin nyhetsläsare. Ibland genom en annan widget, i exempelvis iGoogle eller på skrivbordet i Windows Vista. Och nu har jag bara pratat om en (1) tjänst och ett fåtal av dom widgets som interagerar med den.

 Så frågan är vilken ”sida” som visats. Kanske läge att tänka om?