Via en inbjudan i Facebook till eventet Tillgänglighet 2.0 – the user experience får jag reda på detta heldagsseminarium som verkar mycket intressant. Key note är webbstrategen Per Axbom och i övrigt pluggar arrangörerna sina verktyg för talsyntes och liknande. Phoneticom, en av dom som står bakom seminariet, bjuder även in via inlägget Accessibility 2.0, the user experience.

För mig är tillgänlighet viktigt och talsyntes har visat sig vara populärt även för att göra podcasts av bloggar, inklusive weconverse. Jag har anmält mig – vi kanske ses där?