Fredrik Wackå rapporterar att Kungälvs kommun nu lanserar Bloggare på kommunens hemsida. Först ut blir kommunalrådet Bengt Gustafsson och oppositionsrådet Miguel Odhner. Med ”hemsida” verkar dom mena att bloggarna ligger inom kommunens webbdomän, dessutom verkar dom bygga på ett eget bloggverktyg. Än så länge mycket snack (lansering) och lite verkstad (bloggande). Bengt och Miguel har så här en vecka efteråt fått vardera en (1) kommentar. När det gäller den senare avslutar signaturen Thomas ”ps. är det inte lite konstigt att Lena postar på Miguels blogg ? vem är det egentligen som skrivit ?” Jaaa, det kan man undra. Ingen av dom bloggande politikerna har brytt sig om att svara sina kommenterare. Svag start.

Naturligtvis finns det fler kommunpolitiker som bloggar. Möjligen är det unika med Kungälv att dom står som värd och att dom listar sina politikers bloggare. Det skulle vara intressant om några kommuner valde att i stället vara värd/listare för bloggande kommuninnevånare. Och som Fredrik påpekar, även tjänstemännen. Det vore Kommunpolitik 2.0, det vill säga ett nytt sätt att se på demokratiska vär(l)den.