Dax för sjätte hundörat (hö06) i experimentet 20 hundöron i Från Vygotskij till lärande samtal. Varför noterade jag så lååånga meningar (apropå jobbigt att skriva av dom)?

”Vygotskij betonade att för att ett lärande ska kunna ske med utgångspunkt från eleverna så behöver läraren möta eleven i dennes vardagsbegrepp – de vardagserfarenheter som eleven har i sin ryggsäck – i stället för att börja där läraren själv är, i uppgiften eller läromedlet”.
Petri Partanen (s. 65)

För knappt fem år sedan var jag på en disputation, där Carin Fast försvarade sin doktorsavhandling Sju barn lär sig läsa och skriva. Den spikades fast, med slutsatsen”förskolan och skolan tar dåligt tillvara de kunskaper barnen redan har med sig”. Bland exemplen fanns BR Leksaker, Pokémon och Beyblades. Vilka nya (senaste fem åren) vardagsbegrepp inom barnens erfarenhetsområden tar lärarna sina utgångspunkter ifrån?

(om 24h s. 79)