Trettonde hundörat i experimentet 20 hundöron i Från Vygotskij till lärande samtal.

”Tidigare i boken beskrev jag vikten av att brygga det lärande som sker i skolan ut i vardagslivet och hjälpa eleven se sambandet mellan kunskaperna vi lär oss i skolan och deras potentiella nytta i vardagslivet för att öka elevens benägenhet att kunna generalisera kunskapen från skolan till vardagen”.
Petri Partanen (Från Vygotskij till lärande samtal, 2008, s. 112)

Bryggan som Partanen nämner är ett superfint koncept. Och i nästa stycke kommer jag detronisera en stor mängd bryggbehov. Så för att ge bryggan en välförtjänt belysning hänvisar jag till Partanens föreläsning för UR Samtiden: ”Utveckling och lärande”.

Vardagen, det är väl skolan för barnen (tills dom är 20+)? Har skolan blivit så skild från andra delar av samhället att en stor del av verksamheten handlar om att försöka åskådliggöra samband i stället för att åstadkomma dem? Eller vettigare, bevara sambanden genom att minimera skolans separerande funktion.

(nästa stopp på sidan 115)