Jag har precis varit med på Springtimes frukostseminarium med Emanuel Rosen, apropå utgivningen av den senares bok The Anatomy of Buzz Revisited. I det stora hela var det den kanonfrukost, som naturligtvis livesändes på Bambuser och baktalades (omskrivning av ”talades om i bakkanalen” ;) #rosensth.

Rosen lyfte fram 7 nyckelstrategier för att stimulera surret. En mycket bra sammanfattning för att håla reda på vad, och hur, man bör tänka och agera. Han var också mån om att peka på att det gäller att agera såväl etiskt som för goda saker. Båda aspekterna hamrade han in genom att exemplifiera med lbland annat caset Tom’s shoes, som enligt Rosen tillämpar alla dom sju strategierna.

Samtidigt undrar jag lite i vilken omfattning han äter sin egna medicin, det vill säga stimulerar buzzet kring sig och sin bok. Jag lämnar svaret öppet.

Springtime har bloggat, twittrat, och livesänt dagens evenemang. Och några av medarbetarna agerade aktivt i bakkanalerna under seminariet gång. En liten detalj är att Martin121 (ej Springtimare) twittrade inledningsvis om Rosens slides. Han hade uppenbarligen noterat att Rosen på sin världsturne förra veckan var hos WOK UK Thought leaders. Och där fanns bilderna. Av den anledningen så klistrar jag i weconverse in bilderna därifrån. Intressant…