Här sitter jag i vassen weconverse.com och delar en tillskuren pipa. Apropå Joakim Jardenbergs inlägg Har jag glömt att vara konstruktiv?, kopplat till Bosse Svenssons (MKT Media) uttalande ”det finns de som skär pipor i vassen runt Joakim”.

Obildad som jag är, så var jag först tvungen att kolla vad talesättet betyder. Jag tolkar det här som någonting i stil med att sko sig på Jardenbergs bekostnad, utan att ta saken direkt med honom.

Fast det gör jag, och vänder mig direkt till Jocke. Och jag gör det här, för att den här vägen slussa in intresset från er som weconverserar. Även om inägget också kommer pingas in till Jardenberg.se.

Låt mig också göra klart en sak på en gång. Mitt rubrikval, som syftar till att väcka intresse, skall tolkas som att Jocke Jardenberg gjort och gör fantastika saker. Även om jag (liksom Bosse) inte alltid håller med om allt. Jag vill blott plussa på.

Nu har Joakim Jardenberg återigen gjort ett hästarbete. Hur hinner karln? Det vill säga analyserat alla sina ”259 inlägg” på Mindpark.se. Bortsett från att han själv tolkar sina egna inlägg (finns ju en viss bias, men han är och gör oss medvetna om det – nästan vetenskaplig metod) så vill jag peka på ett par saker som han missar.

Jardenberg glömmer halva transparensen

Jardenbergs reflektion sammanfattar han i en lista på ca 45 punkter (jag orkar inte räkna noggrant). Ungefär punkt 19 fetar ”Transparens”, och handlar om de inlägg där han förespråkat transparens.

För mig är kon att Joakim Jardenberg lever transparent. I sig ett aktivt ställningstagande, bakom ”man skall leva som man lär”, vilket inte bara gäller det där med att vara transparent. Alltså något konstruktivt i sig. Och superkonstruktivt, eftersom hans transperenta leverene påverkar ”hur bilden egentligen är av mig [Jakim Jardenberg] där ute”.

Image och profil är inte samma sak

I gammal teori kring marknadskommunikaton finns modellen Identitet-Profil-Image. Dvs skillnader och överlapp mellan någontings ontologi/varande (Identitet), det man vill förmedla (Profil) och hur andra uppfattar någontinget i fråga (Image). Låt oss för tillfället inte fastna i en diskussion om den modellens värde/tolkning. Som ofta används för att hantera företag/varumärken, etc.

Förr i världen försökte man se det som att man genom att aktivt kommunicera ut sin Profil (det av Identiteten man vill skall synas) påverka Imagen (vad målgruppen uppfattar om en). Idag är det (för dom flesta) ganska självklart att det inte är så enkelt. ”Mottagande individ” bearbetar akivt det denne tar in, och så att säga skapar sig en egen bild.

I mitt fall är ett kul och aktuellt exempel när Per tolkar mitt ”måste”. Per i sin tur tutar ut vad han vill säga om mig och saken, och andra lär lägga sig i. Sen är som vanligt den sociala konversationen igång.

Det är i grunden inget nytt att medier väjer ut, tar tag i, och gör om. Den viktiga insikten här är att bilden av mig beror mindre på vad jag gör och säger, utan mer på vad andra gör och säger om mig.

Dessutom ligger det i människans natur att föredra att prata om det som vi uppfattar som negativt, vilket teoretiskt förklaras som en nedärvd överelevnadsinstikt.

Cirkeln slut igen

Väl så här långt tycker jag att jag har sagt det jag egentligen vill säga. Det vill säga att Joakim Jardenberg missade att han är så transparent och att det är andra som skapar bilden av honom.

Sen började jag fundera på det här om hur man nu skall göra när det är som det har varit. Och är så mycket mer nu och framöver, när alla är medier och påverka alla. Då ramlar vi in på kontroll, integritet och mycket annat. Stora frågar som vi fortsätter med…