Anita Ferm finns (ännu) inte i Wikipedia, men är ansvarig för den nya gymnasieutredningen. Jag har börjat läsa utredningen, men i mitt tycke har den låg prioritet eftersom jag (på dåliga grunder) antar att även den baseras på en (för)industriell samhällssyn. Om det är så blir effekten kort och gott att utredningen är värdelös. Men, det återkommer jag till.

I stället vill jag här och nu citera Anita Ferm (som hon återges) i ”Elever kan få välja bort musik” publicerad av Svenska Dagbladet i går. Det första citatet tycker jag är intressant (på ett positivt sätt). Apropå utredningsförslaget att de estetiska ämnena förelslås bli frivilliga svarar Ferm:

”Det gäller ju för skolorna att presentera de estetiska ämnena på ett fördelaktigt sätt. Och det visar sig ju om de är viktiga: vill eleverna läsa estetiska ämnen kommer de att välja dem”

Journalisten frågar då (naturligtvis) varför just de estetiska ämnena skall stryka på foten. Anita Ferm svarar:

”Jag tycker inte de får stryka på foten. Men det finns andra ämnen som vi anser att man absolut måste läsa i gymnasiet för att man ska bli en bra medborgare, få en god utveckling och en förståelse för den värld vi lever i. Men det är en avvägning, som inte är helt lätt att göra.”

Innan du gör din egna avvägning så tycker jag du skall titta på tre filmer. Alltså, du skall inte räkna på saken (kärnämne matematik). Du skall heller inte läsa om saken (kärnämne svenska). Men du skall se och höra (på kärnämnet engelska). Jag delar vidare tre filmer. Jag har hittat alla tre via PresentationZen, en blogg om professionell presentationsteknik (estetik mina vänner).

Den första är första delen är början av en intervju med Sir Ken Robinson, utifrån hans TED Talk 2006 (se gärna det i sin helhet).

Den andra är en inspelning av Dan Roams föreläsning hos Google. Roam tror att alla problem kan lösas med en bild. Och att alla kan göra den bilden. Han har nyligen kommit ut med boken ”The back of the Napkin”. Google känner väl alla till. Deras målsättning är att ”organisera världens information och göra den tillgänglig och användbar överallt”. Bland annat därför erbjuds Googles personal jämt och ständigt förerläsningar med intressanta personer, varav Roam alltså är en. Deltagandet på föreläsningarna är frivilligt (á la Ferm). Dessutom spelar Google in det hela och lägger ut till alla på uk.youtube.com/user/AtGoogleTalks. Så vi behöver inte gå till skolan för att lära oss. Shit, vi behöver inte ens läsa.

Slutligen, den tredje filmen är andra delen (hänger du med i ordningarna :-) av intervjun med Sir Robinson. Se hur fint man kan få allt att hänga ihop. Fast jag har ju inte utrett saken…

I den värld som jag (och mina barn) bygger är det nya avvägningar som gäller. Stenhårt chansar (inte räknar) jag på att föra tyngden åt den estetiska sidan av vågskålen (det är en metafor – en bild, igen formel).

Vad är din målsättning?