[Uppdaterad efter giget]: Tack alla ni för en fantastiskt fin eftermiddag, här är mina föreläsningsbilder (pdf) och naturligtvis en länk till mobillivevideon hos Bambuser.

Svenska Nyhetsbrev arrangerar varje år huvudkonferensen Stora Försäkringsdagen. Det är en central mötesplats för beslutsfattare i försäkringsbranschen. I år fokuserar arrangören på olika utmaningar för försäkringsledare i en föränderlig omvärld. Mitt inslag beskrivs så här:

Vad händer med vår syn på pengarna och livet när vi går från masskommunikation till en massa konverserande i sociala medier? Det visar sig att nya fenomen som blogging, wikier, mobil videodelning, sociala nätverkstjänster, närvaroapplikationer och mashups redan skakat om världen rejält. Richard Gatarski beskriver varför dessa sociala medier fungerar och bjuder på några inspirerande praktikfall. Han ger också konkreta råd om hur försäkringsfolk kan agera i de nya konversationsmönstren.

Bland övriga talare ingår Lars Nordstrand, koncernchef på Moderna Försäkringar; Peter Nilsson, chef för SEB Life & Pension International; Joakim Landholm, operativ chef och ansvarig för leanprogrammet på Trygg-Hansa; Daniel Soussan, vd för Insplanet; Carl-Viggo Östlund, vd för Nordnet; Inga-Lena Wallgren, ansvarig för kompetensförsörjning och bemanningsfrågor på Swedbank; och Magnus Lindkvist, framtidsstrateg och omvärldsanalytiker.

Min gode vän Ola Feurst har tidigare (2006 och 2007) föreläst om god kundkommunikation på möten i Svenska Nyhetsbrevs regi. Intressant nog får han fortfarande en hel del fysisk reklam från dom – som han inte bett om. Åker direkt i papperskorgen varje gång, det tar tid att tänka om…