image Jag ignorerar den svenska debatten om debattprogram i TV, eftersom den bara blickar bakåt. Framåt tar sig däremot BBC Two White på sin webbplats när dom prövar att visualisera kommentarerna i BBC News "Have Your Say". Själva visualiseringen, som heter White Spectrum, skulle jag kunna beskriva. Men det är bättre om du utforskar den själv och läser om bakgrunden på BBC:s Internet blog.

Stort tack till Erik Stattin,som tipsade mig om detta.