[Uppdatering efter giget] Tack till en härlig grupp informatörer för en spännande förmiddag. Här är nu mina föreläsningsbilder (pdf). Lovade också direktlänkt till min bloggingguide och bloggindexeringstjänsterna knuff.se, intressant.se och technorati.com.

Snabba pucker efter giget för Fleminsberg. där Akademiska hus var representerade bland deltagarna. Företaget har ju en ganska omfattande verksamhet, där den externa informationshanteringen är en viktig aspekt. Så dom bad direkt om en speciell inspiration/workshop just denna förmiddag. Även om mina erfarenheter då Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet flyttade från Frescati till Kräftriket är blandade, så tror jag ändå att dom blir en värdefull idékälla (från mitt håll).