Sveriges Annonsörer ber mig svara på några (mycket bra) frågor kring företagsbloggande. Det ger mig tillfälle att reflektera ett varv till, och kanske starta en bredare konversation kring dessa funderingar.

I runt fyra års tid har jag med få undantag haft ambitionen att alla deltagarna på mina gig skall vilja börja blogga. Några (tyvärr få) har ibland modet att fråga varför? Mitt svar är att blogging är ett kul, enkelt och billigt sätt att själv närma sig sociala medier och webb 2.0. Det går inte att förstå dessa fenomen genom att läsa spridda tidningsartiklar eller titta på soffdiskussioner i morron-TV. Du, underförstått som annonsör, måste skapa dig en praktisk förståelse. På köpet kommer insikter, idéer och känslan av fantastiska möjligheter. Kom ihåg, vi tvingar genom skolan våra barn att inte bara läsa utan också att skriva. För din del är det säkert flera år sen du gick i skolan. Nu måste du tvinga dig själv att göra något som är lika centralt som bokstavsnedtecknande.

Som alla andra begrepp kan "företagsblogg" betyda många olika saker. Men jag tror att vi ofta menar ett företag som bloggar. Termen blogg i sig har även det en ganska vid mening. För egen del vill jag snäva in bloggar där en eller en grupp fysisk(a) person(er), eller online identiteter, delar sina tankar med andra. Det går att använda bloggverktyg för att publicera opersonliga notiser, tex nyheter. Men då tycker jag det handlar om något annat. Andra bloggformer, som video-, foto- och presence-bloggar lämnar jag tills vidare därhän.

Här tycker jag alltså att företagsbloggande handlar om hur företaget, inklusive icke kommersiella organisationer, kan och bör använda bloggingtekniken. Och precis som för dom flesta andra verktyg som människan utvecklat, så kan man ha bloggar till en massa olika saker. Jämför papper, TV eller knivar. Massor av företag har interna bloggar, där förutsättningarna (och råden) är lite annorlunda. Men frågeställarens natur gör att jag här fokuserar företag och dess konversationer med sin omvärld.

Nå, till frågorna från Sveriges Annonsörers (SA). Svaren kan ju bli hur långa som helst, så jag (RG) nöjer med några generellt viktiga tankar.

SA1: Vilken nytta tror du företagen har av en aktiv blogg?

Just nu är nog kompetensutveckling den primära nyttan för många företag. Det vill säga när företagets medarbetare börjar blogga lär dom sig hur man gör, vad sociala medier är och kan ge samt vad man måste kunna mer om.

Nästa nytta är kraften från konversationen. Många tänker spontant att dom kan tala om för omvärlden vad man gör på företaget, vilket naturligtvis kan vara bra. Men än värdefullare är det som uppstår när andra sprider inläggen vidare, kommenterar och på andra sätt bidrar till varumärkesutveckling på olika sätt.

Alla som förstår värdet av bra bloggar kommer få en förbättrad bild av företaget just för att det bloggar. Givet att bloggandet är bra.

SA2: Tror du att en aktiv blogg kan ersätta någon informationskanal och i så fall vilken?

Jag inte bara tror, utan att anser att bloggande som regel måste ersätta andra kanaler. Skälet är begränsade resurser (tid, pengar, och energi). Ett enkelt grepp är att ersätta nyhetsbrevet eller kundtidningen med en eller flera bloggar. Samtidigt bör man vara medveten om att alla är inte uppkopplade. Så tills vidare bör inte alla offline (papper, fysmöten, etc.) kanaler tas bort.

SA3: Bästa rådet till den nyetablerade företags bloggaren?

(Speciellt för annonserande företag: Fundera direkt på hur du skall få in annonser i din blogg. Ät din egna medicin. Smaka också på det bittra pillret: hur skall min blogg bli läst?).

Skriv ned i almanackan när du skall börja (2-5 timmar beroende på om du har ett verktyg eller måste fixa ett) och minst 10 tillfällen då du skall skriva inlägg (0,5-1h varje gång).

Var personlig, lagom ambitiös, fokuserad och modig. Bra bloggar uppskattas som regel just för att dom publiceras av en person, en människa, som står för sin sak. I företagssammanhang är det dock viktigt att klargöra vad personen säger och hur denne representerar företaget. Personlig behöver inte betyda privat, även om bloggare som lyckats ofta delar med sig av utvalda delar av sitt privatliv.

Bestäm din ambition (mål med bloggen, hur mycket tid du skall lägga, osv). Berätta dessutom i bloggen vad du har för ambition. Det skapar rätt förväntningar både för dig och för dom som låter sig engageras i din blogg.

Blogga inte om dittan och dattan, utan bestäm vad den skall handla om och håll dig till ämnet. Helst något som du brinner för. För nybörjaren är fokuset ofta oklart. En strategi kan vara att göra en experimentblogg och se vart den tar vägen. Efter lite bloggande, och förhoppningsvis kreativa konversationer med andra bloggare, så brukar det dyka upp något man kan snöa in på.

Våga ta risker, och gör klart för omvärlden att du chansar. Vi älskar modiga personer, speciellt när vi vet att dom är ute på hal is. Men var inte en idiot. Grundregel, blogga inte något om någon som du inte skulle våga säga ansikte mot ansikte till personen i fråga. Odla din empati (vilket inte betyder att du delar andras känslor).

RG: Utöver frågorna från Sveriges Annonsörer vill jag lägga till några saker. För det första, i företagssammanhang skall blogging ses som en investering. Och precis som för alla andra investeringar skall du veta varför du gör den och vad du har för mål. Det kan vara alltifrån kompetensutveckling till att stärka varumärket.

För det andra, företag som ger sig in i bloggandet bör någonstans på sin webbplats lista och kategorisera dom bloggar som företagets medarbetare (och eventuellt grupper) publicerar. Se exempelvis hur Hill&Knowlton gör. Ett extremfall åt andra hållet är åkestam.holst som gjort om sin webbplats till en blogg.

För det tredje, och egentligen absolut viktigast och borde inte komma sent i mitt inlägg, företagets bloggande är mindre intressant än dess intressenters bloggande. Fundera på hur du kan stödja dom som bloggar om ditt företag.

Mina fyra generella råd när det gäller företag och sociala medier.


  1. lyssna varsamt
    (det finns många som är experter på dina grejor och dessutom förstår bloggingkulturen. klampa inte in, utan väx in i kulturen)
  2. bjud in till konversation (fråga andra bloggare om dom vill blogga om dig och ditt företags erbjudanden)
  3. stöd andras konversationer (ibland är det mer nytta för företaget att erbjuda kunder och andra intressenter en möjlighet att blogga. eller att underlätta deras bloggande på olika sätt)
  4. skapa egna sociala medier (när man förstår bloggingkulturen, deltagit i konversationerna och visat att man kan bjuda på värdefulla saker – först då är det läge att utveckla och marknadsföra egna strategiska bloggar). Vilket inte hindrar att du på vägen kan lärleka med en egen blogg.

Nu vill du väl komma igång? Det finns massor av böcker och webbplatser som kan hjälpa dig vidare. Du kan också kika på min Guide om blogging. Fredrik Wackå, Webbrådgivare, har mycket mer erfarenhet än jag av företagsbloggande. Kolla gärna in hans tankar.

Den förste som via Sveriges Annonsörer genom detta inlägg inspireras till att börja blogga bjuder jag på en månads annonsplats (för den bloggen) här i weconverse.