För snart två år sedan började jag producera en egen poddsändning som heter QritiQ – hörpunkter om den sköna konsten marknadsföring. Publiceringen har varit minst sagt sporadisk, främst pga att vi (jag, Ola Feurst, Stig G. Johansson och Anders Lundkvist samt ibland gäster) gör det utan ersättning (money talks). Men nu tar vi nya tag och planerar både tätare och mer regelbunden utgivning. Välkommen att lyssna och delta i konversationen – fast helst muntligt. Det nya avsnittet Tillbaks och framåt är nummer 16 i ordningen och handlar till stor del om vad vi QritiQer haft för oss sen sist. Avsnittet därpå, som redan är inspelat men inte redigerat, är första delen av två om boken Citizen Marketers. Tokintressant tycker vi.