Det här är ett schizat inlägg med en akademisk och en praktisk sida. Kort och gott så är ett praktiskt (och urgammalt) PR-råd att basera budskap på någon form av undersökning. Vi älskar att vidarebefordra siffror, speciellt av den sorten som ligger buzzarna i fatet. Med andra ord får man sitt budskap mer spritt om man hakar på en hype (här Facebook) och klistrar in lite data.  Det spelar ingen roll hur mycket av ämnena källkritik och statistik som journalist- och marknadsföringsutbildningarna har på schemat. I praktiken struntar som regel mediefolk (inklusive bloggare) i att kolla uppgifterna, än mindre fundera över varifrån dom kommer och varför dom skapas. Möjligen vinklas budskapet på vägen. Jämför mitt tidigare inlägg Being critical add better value.

I det här fallet handlar det om JMW och deras Facebookfebern: fyra av tio svenskar använder sig av sociala nätverk. Jättespännande rubrik, speciellt om man surfar i ansiktsboksvågen. Tyvärr gjorde jag inte några vetenskapsmässiga fältanteckningar när jag stötte på siffrorna i fråga. Men ungefär så här tror jag det utvecklades från mitt håll:

  • Via en blogg (tyvärr glömt vilken) blev jag den 5 september uppmärksam på hela grejen.
  • Dagens Media (dom är otroligt snabba) rubricerar samma dag Efter Facebook – JMWs vd tror på nya yrkesnätverk och lyfter fram den äldre målgruppen (22-35 år :-).
  • Resumé vinklar det som Facebook ett växande hot mot integriteten. Dock verkar det inte finnas något stöd för det i undersökningens frågor eller dataredovisning. (Däremot i VD Björn Mellstrands funderingar).
  •  I stället för att bara blogga om undersökningen, för jag tycker den är intressant, la jag 10 minuter på att fråga JMW genom en kommentar. Mindre än ett dygn senare hade jag fått ett hyfsat svar från deras Anna-Lena Wallén. Snyggt! (Kanske hon använde en del av tiden till att kolla vem jag är).
  • Media Culpa sprider lite senare siffrorna vidare under rubriken Social media popular among Swedes, dock med noteringen ”types of media that may not always be associated with the term ’social networks'”.
  • Idag noterar Researcher Många bloggar blir det. Och Facebook, där det liksom hos mig konstateras en viss dataförvirring.
  • Jag kollar nu läget i Knuff och Google, där jag hittade fler bloggare och msm som skriver om undersökningen. Observera att en djupare analys av vidarespridningen kräver andra verktyg än enkla ping/sök-samlare.  Jämför David Armanos Influencing influencers.

Fast jag undrar fortfarande hur siffror från en webbaserad undersökning baserad på ”bland 250 000 i Sverige som har accepterat att svara på undersökningar via internet” generaliseras till alla svenskar mellan 15 och 65 år.

Vår uppfattningar om världens styrs nog mer av rubrikerna, än av det som ligger bakom. Som (fd) akademiker/vetenskapsperson tycker jag fortfarande det är värt att fundera på vilken värld vi skapar genom våra rubriker, liksom vilket stöd vi har för det vi säger. Tänk på det.