Redan första dagen i sitt nya ämbete lade guvernören Eliot Spitzer fram krav på att alla offentliga möten i staten New York skall ”broadcastas” på Internet. I en exekutiv order från den 1 januari 2007 slår han fast att alla myndigheter och offentliga verksamheter senast den 1 mars 2007 måste ha levererat en plan för hur det skall gå till. Den första juli måste sändningarna vara i gång och den 31 december rapportera hur det sänts. Som Computerworld rapporterar säger ordern inget om vare sig tekniska lösningar eller finansieringen.

Intressant nog har jag missat den här snart två månader gamla ”nyheten”, trots all bevakning jag gör. Icke desto mindre är Spitzers initiativ oerhört intressant. Vi får väl se om någon motsvarande kommun/landsting i Sverige spänner bågen lika högt. Jag noterar också att det inte finns några krav på konversation. Det vill säga det är fråga om att sända mötena till medborgarna – inte att göra mötena i sig mer tillgängliga. Webinars och andra former av webbkonferenser börjar ju bli allt vanligare fenomen.