Sextonde hundörat i experimentet 20 hundöron i Från Vygotskij till lärande samtal.

”Därför tror  jag, att i takt med att vi ökar fokus på behovet av föräldrautbildning (som ju bör vara genuint pedagogisk snarare än terapeutisk i sin grund) håller jämna steg med den träning och fortbildning som pedagoger får”.
Petri Partanen (Från Vygotskij till lärande samtal, 2008, s. 124)

Någonstans på vägen dom senaste 50 till 100 åren har en stor del av föräldraskapet flyttat från föräldrarna till samhället. Jag tycker mig ofta se att skolfolk (pedagoger, skolledare, kuratorer, mfl) är besvikna på föräldrar som inte vet hur en förälder skall vara. Ta en detalj som ungdomars alkholvanor. Varför skall skolan känna sig tvungen att utbilda föräldrar i ungdomars alkoholkonsumerande?

Om vi vänder på steken så tror jag att en hel del av skolans resurser skulle frigöras om pedagogerna slapp lägga tid på att lösa problem som orsakas av att föräldrar inte sköter sin del av föräldraskapet. Med andra ord håller jag med Partanen om att föräldrautbildning behovs. Sen är det en öppen fråga hur den skall hanteras. Vuxna lär sig ju det mesta utanför Skolan.

Tänk till exempel ”Äntligen förälder” i stället för ”Äntligen hemma” och ”Rearingservice” istf ”Roomservice”.

(nästa hundöra är på helsidan 130)