[updated after the gig] Beats me why I wrote the original post (text below) in English – sorry folks. It briefly stated that I will speak for European Lilly marketers (excl. F, GB, ES, D, and I). I did also link to the scientific article Interactive media…re-think that introduced the P-C-C triangle model. In any case, the gig tonite (and dinner) was fantastic! – thank you. Please enjoy my slides (pdf) and perhaps a video of my fabulous room shot with my phone this afternoon. As soon as I hear from Turkey this post will be updated again. And in case you believe that social media means less physical meetings – I met with you, right!? Remember, mark some time in your agendas for social media explorations. Perhaps you will then find my blogging guide useful.

[Uppdaterad 2007-04-25] Ett av världens största läkemedelsbolag heter Eli Lilly. När en grupp från deras svenska bolag åker till Geneve för att konferera så får jag vara med och konversera. Dom samlar under en vecka ett 100 tal av bolagets marknadsförare från olika terapiområden. Alla Europeiska länder utom Frankrike, England, Spanien, Tyskland och Italien är med. Under en kväll har jag förmånen att konversera kring bland annat sociala medier, synen på vetenskaplig kunskap och produktutvecklingsprocesser. Det skall bli otroligt intressant, inte minst eftersom vi (Anders Lundkvist och jag) för precis 10 år sedan publicerade vår forskning om hur bland andra läkemedelföretagen påverkades av marknadskonversationer. Och som grädde på moset giget för Socialstyrelsen veckan därpå.