Det här är det andra hundörat (hö02) i ett experiment som du kan läsa mer om i blogginlägget 20 hundöron i Från Vygotskij till lärande samtal. Samtliga hundöron kan du hitta i kategorin Hundöron.

Frestad har jag varit många gånger att bläddra lite fram och tillbaks för att fräscha upp minnet. Även nu när jag tar tag i den andra noteringen. Jag glömmer så fort. Typ, var Partanen inte inne på xxx någonstans i slutet? Men jag behåller grundidén. Direkt fram till hundörat och ryck loss noteringen.

För en mer utförlig historieskrivning på svenska rekommenderas Vygotskijforskaren Gunilla Lindkvists bok ”Vygotskij och skolan” (1999) samt Vygotskijs egen ”Tänkande och språk” (1999). I slutet av den här boken finns också en litteraturlista med en del av den intressanta litteratur som inspirerat mig i min tolkning och förståelse av Vygotskijs pedagogik och psykologi”.
Petri Partanen (s. 19)

Helt klart handlar det om en notering om var jag hittar mer kring det som intresserar mig mest. Alltså, hur var det sociala sammanhanget när Vygostkij forskade? Mitt inrtyck är att Vygotski såg den centrala strukturen som barn-föräldrar-läraren/skolan. Att bättre förstå hans forskningskontext tarvar lite (historiska) studier. Förhoppningsvis är de båda referenserna en bra ingång.

Det var annorlunda förr

Och, det är skillnaden mellan då och nu som ger den  intressanta differensen! Ett, närmast utdöende, fenomen är TV. Säga vad man vill om om mellanmänskliga relationer, men TV har funnits länge i barnens vardag. Dock inte när Vygotskij verkade. Förmodligen har många andra tidigare reflekterat över just det. Men knappast inte TV i betydelsen att barn på egen hand gör TV för varandra.

Det som fascinerar mig mest är funderingar kring hur barn av idag socialiserar sig med varandra. Över hela världen. Och alltför sällan med föräldrar, lärare eller andra vuxna med på tåget. Ofta inte ens skolan. Och, en del av oss betraktar nyfiket denna form av kollaborativt lärande (peer-to-peer learning).

Hur kan vi använda Vygotskijs tankeapparater här? En hel del är naturligtvis tidsoberoende. Men andra saker håller inte längre. Nåväl, innan jag personligen grubblar för mycket över det – så vill jag veta lite mer om hur det var. Nuläget har jag ganska bra pejl på.

Hänvisning ur form

Partanen gör ett par hänvisningar i den form som vanligen används i tryckt litteratur. Det vill säga anger författare, boktitel och ett årtal. Det krävs en del läsförståelse för vad just årtalet är. Man kan ju annars lätt tro att böckerna skrevs 1999 ;)

Som van webbanvändare är det alltmer frustrerande att läsa på papper och inte kunna klicka på länkar. Helst för att komma direkt till källan. Annars är en länk till information/köp bättre än ingenting.

Googling på den första referensen ger www.bokus.com/bok/9789144007946/vygotskij-och-skolan-texter-ur-lev-vygotskijs-pedagogisk-psykologi-kommen/ som första träff (och deras länk till Studentlitteratur funkar inte). Samma sök för andra referensen ger ingen bra träff. Så jag får kolla Partanens litteraturlista, hittar förlaget och där www.daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=224.

Böcker skrivs (oftast) av människor

Än så länge skrivs de flesta böcker av människor. Samma sak gäller en del andra medier, inklusive videofilmer (även om det börjar röra på sig, se tex Qwiki). Anne-Marie Körling har en fin ansats i att alltid tala om för eleverna att böckerna faktiskt har en författare (länk plz). Författare är alltså en eller flera människor, som eleverna faktiskt kan kontakta (fast inte alltid via MSN ;).

Eftersom det här är ett litteraturbaserat experiment vill jag passa på att peka på den sociala strukturen i litteraturproduktionen. Det finns ett värde i att veta att Partanen är kompis (icke facebook-mening) med Körling. Vem känner Lindqvist? Gör jag det? Inte enligt mitt minne, Facebook och LinkedIn i alla fall (allt oftare litar jag mer på de senare än på det förra).

Jag vill stanna där. Med frågan: hur kan vi Vygotskijtänka kring den sociala strukturen i de (sociala) medier som finns i barnens vardag?

(kan du inte leva i nuet? stressa då till morgondagens sidan 40 ;)