Det här inlägget är en recension och mina reflektioner kring boken ”The Developing World” publicerad på engelska. Så jag gör ingen svensk översättning, utan hänvisar till inläggets engelska version.