Nyss åt jag lunch med Anne-Marie Körling. Eller rättare sagt, vi hade en demokratisk konversation som knappt lämnade utrymme att fylla munnen med något annat än ord. Det är fantastiskt att ha ett köttmöte med Anne-Marie. Vi skildes åt sprängfyllda av nya tankar.

Under gång berättade jag om ELEVshopping, en föreställning som jag, Katarina Graffman och Kaj Runelund håller på att sätta upp. Taglinen är ”när skolor lockar elever som shoppare lever”. Världspremiären kommer vara den 19 maj, dit Skolforum bjuder utvalda skolledare. Hinner du så titta gärna på trailern innan du läser vidare (eller efter, jag vet inte vad som blir bäst).

Först tolkade Anne-Marie upplägget som något helt annat. Alltså att elevshopping skulle handla om att föra in shopping, sociala medier och varumärkeskunskap i kursplanerna. Nu är det ju inte riktigt så vi tänkt. Vi vill låta skolVERKSAMHETEN inspireras av shoppingens verktyg och insikter. Genom att leka med varumärket Grammatik förklarade jag det så här:

Tänk dig att du är på besök i en skola och skall träffa en klass. I klassrummet presenterar en kollega dig genom att säga: ”det här är Anne-Marie Körlig, hon är en av Sveriges experter på grammatik”. Risken är att det då stönas, suckas och himlas med ögonen i rummet. Men om kollegan i stället hade sagt: ”hon jobbar med att sälja Converse”. Då hade det förmodligen hörts ett sus av förväntningar i lokalen. Kroppar lutas framåt, ögon spärras upp och alla är beredda att lyssna.

Converse är ett starkt varumärke hos barn och unga. Grammatik är egentligen inget varumärke, bara ett ord med relativt negativ betydelse hos den stora massan. Ett förhållande som elevshopping vill ändra på. Exempelvis genom att skolfolk börjar fråga sig hur man skapar starka varumärken som ökar intresset, användningen och länkvärdet av det som grammatiken bjuder. Converse säljer inte skor. Dom säljer immateriella saker som hjälper individer att bygga sin identitet och vårda sina sociala relationer. På köpet får man något på fötterna. Grammatiklektionerna…

Det glimrade till i Anne-Maries ögon. Och jag kände att vi är på rätt väg. Jag vet att skolan går en mer lustfylld framtid till mötes. Kanske på galleriornas bekostnad. Må så vara, dom är våra konkurrenter.

Vad känner du? Får du några idéer?